به محض ارسال مقاله به مجله، مقاله مورد بررسی اولیه سطحی قرار می گیرد که عمدتاً این کار توسط ادیتور مجله یا هیئت تحریریه صورت می گیرد. در این مرحله، ادیتور به نویسنده یا نویسندگان مجله (معمولاً نویسنده مسئول) پاسخی را بر اساس مقاله ارسال شده ارایه می دهد. در این مطلب قصد داریم به پاسخ های احتمالی ادیتور مجله به مقاله و بررسی انواع آن بپردازیم. بسیاری از پژوهشگران منظور دقیق از پاسخ های ادیتور نسبت به مقاله خود را متوجه نمی شوند که در این مقاله سعی نموده ایم انواع پاسخ های ادیتور را ذکر نموده و منظور از آنها را تشریح کنیم.

معرفی کتاب روزت را پس بگیر

چاپ کتاب و آشنایی با مراحل چاپ کتاب

برآورد آنلاین قیمت چاپ کتاب

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی

ترجمه مقاله اسکوپوس SCOPUS

پذیرش مقاله کشاورزی

پذیرش مقاله مهندسی صنایع

مقاله ,ادیتور ,مجله ,انواع ,بررسی ,ادیتور مجله ,بررسی انواع ,احتمالی ادیتور
مشخصات
آخرین مطالب این وبلاگ
آخرین جستجو ها