۱۳۹۸/۰۶/۲۳|آموزش ها|بدون ديدگاه

بسیاری از نویسنده ها در شروع کارشان از پژوهشی که بخشی از تز دکتری یا پروپوزال کارشناسی ارشد آن ها بوده است به عنوان اساس مقاله ی ژورنالی خودشان استفاده می کنند. با اینکه این اقدام منطقی است، اامات پایان نامه با اامات ژورنال های آکادمیک، که داوری همتا نیز دارند، تفاوت های چشمگیری دارد. باید از دانستن این تفاوت ها اطمینان یافت، چرا که مرز بین پذیرش یا رد یک مقاله ی آکادمیک محسوب می شوند.

وب سایت چاپ مقاله و ترجمه مقاله نیتیو پیپر را مشاهده کنید.

معرفی کتاب روزت را پس بگیر

چاپ کتاب و آشنایی با مراحل چاپ کتاب

برآورد آنلاین قیمت چاپ کتاب

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی

ترجمه مقاله اسکوپوس SCOPUS

پذیرش مقاله کشاورزی

پذیرش مقاله مهندسی صنایع

مقاله
مشخصات
آخرین مطالب این وبلاگ
آخرین جستجو ها