دنیل والتر در کتاب صوتی روزت را پس بگیر به شما قدرت فراوان تان برای رسیدن به اهداف شخصی و پیشرفت را نشان می دهد. این نویسنده استراتژی هایی ارائه می کند که به کمک آن ها بتوانید نگاهی تحلیلی و نظام مند به آنچه انجام می دهید بیندازید و هیچ وقت اهداف اصلی تان را فراموش نکنید. شما از این راه می توانید به ثباتِ احساسی برسید و تغییرات مثبتی را در زندگی تان مشاهده خواهید کرد.

آنلاین کتاب فروشگاه اینترنتی کتاب

معرفی کتاب روزت را پس بگیر

چاپ کتاب و آشنایی با مراحل چاپ کتاب

برآورد آنلاین قیمت چاپ کتاب

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی

ترجمه مقاله اسکوپوس SCOPUS

پذیرش مقاله کشاورزی

پذیرش مقاله مهندسی صنایع

کتاب
مشخصات
آخرین مطالب این وبلاگ
آخرین جستجو ها