با ظهور خدمات الکترونیکی و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری مناست، بستری مناسب برای ارایه خدمات یکپارچه فراهم شده است. به طور روز افزون نیاز به وجود سیستم های اطلاعات مدیریت دانشگاهی برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی در دانشگاه ها، مانند سایر سازمان ها برای مدیریت مجموعه، کارکنان، هزینه ها و تجهیزات، تصمیم گیری سریع و موثر در دانشگاه ها احساس می شود. سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی ایران در دوره کنونی همانند دیگر سازمان ها دارای مزیت ها و معایب مختلفی می باشند، این سیستم در دانشگاه های مختلف به صورت متفاوتی طراحی و استفاده می شود، بنابراین ضرورت ارایه یک مدل بهینه که حداکثر کارایی را ارایه دهد بسیار مورد نیاز می باشد. مدلی که بتواند در حداقل زمان، مناسب ترین اطلاعات را در اختیار کاربر قرار داده و به تصمیم گیری های بهینه بپردازد.

لینک مطلب را در اینجا مشاهده کنید.

معرفی کتاب روزت را پس بگیر

چاپ کتاب و آشنایی با مراحل چاپ کتاب

برآورد آنلاین قیمت چاپ کتاب

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی

ترجمه مقاله اسکوپوس SCOPUS

پذیرش مقاله کشاورزی

پذیرش مقاله مهندسی صنایع

اطلاعات ,مدیریت ,سیستم ,دانشگاه ,ارایه ,گیری ,اطلاعات مدیریت ,تصمیم گیری ,مدیریت دانشگاهی ,اطلاعات مدیریت دانشگاهی
مشخصات
آخرین مطالب این وبلاگ
آخرین جستجو ها