رمان یا داستان بلند که معادل انگلیسی آن Novel است متنی روایتگر و داستانی است که در قالب نثر نوشته می شود. اولین اشاره رمان در قرن ۱۸ عمدتاً به داستان های کوتاه بود. تقریباً از دو قرن پیش تاکنون تبدیل به یکی از مهمترین اشکال ادبی شده است. واژه رمان عمدتاً به داستان هایی با مضمون عشق و خیانت و توطئه اطلاق می گردید که هم اکنون با محتوای مختلفی از جمله تاریخی، جنگی و . نوشته می شود. واژه رمان در اصل یک کلمه فرانسوی می باشد. امروزه افراد بسیاری در دنیا رمان می خوانند و در ذهن خود نگارش یک رمان را می پرورانند. پر واضح است که نگارش رمان کاری بسیار تکنیکی و تخصصی است اما ذوق و قریحه و استعداد به نوشتن در این حیطه به قدری اهمیت دارد که می تواند بحث تکنیک را تحت پوشش خود قرار دهد. واقعیت این است که بسیاری از نویسندگان بزرگ هیچ آموزشی در باب نحوه نگارش رمان ندیده اند و علی رغم آن توانسته اند رمان ها و آثار بسیار بزرگی را به وجود آورند.

وب سایت چاپ کتاب و ترجمه کتاب نارون را مشاهده کنید.

معرفی کتاب روزت را پس بگیر

چاپ کتاب و آشنایی با مراحل چاپ کتاب

برآورد آنلاین قیمت چاپ کتاب

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی

ترجمه مقاله اسکوپوس SCOPUS

پذیرش مقاله کشاورزی

پذیرش مقاله مهندسی صنایع

رمان ,کتاب ,داستان ,نگارش ,نگارش رمان ,واژه رمان
مشخصات
آخرین مطالب این وبلاگ
آخرین جستجو ها