صفحه آرایی کتاب یکی از امور مربوط به چاپ کتاب نیز می باشد که در مراحل قبل از چاپ کتاب، بر روی فایل خام انجام می شود. صفحه آرایی معمولاً بعد از انجام تمامی ویراستاری های علمی و ادبی و تمامی تغییرات ممکنه در متن و عکسها و صفحات کتاب انجام می شود. در این مطلب قصد داریم تا به صورت کامل به توضیح بحث صفحه آرایی بپردازیم. با وب سایت چاپ کتاب نارون دانش همراه باشید.

صفحهshy; آرایی (Page lay out) بخشی از طراحی گرافیکی است که به آرایش عناصر بصری در یک صفحه می پردازد. صفحه shy;آرایی شامل اصول ساختاری در ترکیب است که برای دستیابی به اهداف ارتباطی خاص اعمال میshy;shy; شود. صفحهshy; آرایی سطح بالا شامل تصمیم گیری در مورد ترتیب کلی متن و تصاویر و احتمالاً در مورد اندازه یا شکل بر روی یک سند است. این کار نیاز به هوش، احساس و خلاقیت دارد و با فرهنگ، روانشناسی و آنچه نویسندگان و سردبیران سند مایل به برقراری ارتباط و تأکید بر آن هستند، مرتبط است. صفحه آرایی در سطح پایین، شامل فرایندهای مکانیکی هستند. منظور از صفحه آرایی سطح پایین آن است که با توجه به پارامترهای خاص - حاشیه متن، نوع فونت، اندازه فونت و موارد مشابه را شامل می shy;شود.

تقریباً صفحهshy; آرایی تا زمانی که نرم shy;افزارهای کامپیوتری معرفی نشدهshy; بودند توسط افراد و به صورت دستی انجام میshy; شد. اما بعد از رشد و پیشرفتshy; های تکنولوژیکی، بسیاری از این امور اتوماتیک شدهshy; اند. هم اکنون، کار صفحهshy; آرایی توسط افراد و به وسیله نرم shy;افزارهای مختص صفحهshy; آرایی به ساده shy;ترین و زیباترین شکل ممکنه انجام می shy;شود و حاصل آن را میshy;توان در تمامی اسناد الکترونیکی و غیر الکترونیکی مانند کتابها و کاتالوگshy;ها و. دید.

با شروع تولید صفحات باکیفیت و رنگ روشن از قرون وسطی به بعد، و با ابداع انواع سندهای مختلف به غیر از کتاب مانند کاتالوگ، تراکتshy;های تبلیغاتی و موارد مشابه این نیاز به وجود آمد که علاوه بر انتقال مفاهیم، می shy;بایست کتابها و آثار فیزیکی بتوانند ارتباط خوبی با خوانندگان برقرار کنند و جذابیت خاصی نیز داشته باشند. برای مثال، مجلات و رومهshy; ها دیگر مانند قبل چاپ نمی shy;شدند و تصاویر و محتوا و سایر عناصر آن در قالبی همگون و هماهنگ دست مشریان و خوانندگان میshy;رسید. در حقیقت، چنین کاری نیاز به طراحی و صفحهshy; آرایی را به وجود آورد و مشاغلی مانند صفحه shy;آرا تولید شد و بعد از آن ابزارهای آنها نیز به بهترین وجه ممکنه تولید و در خدمت صنعت صفحهshy; آرایی قرار گرفت.

سایت چاپ کتاب نارون دانش را مشاهده کنید.